За контакти: 056/82-32-01; 0878 81 32 01

 Устни преводи – кога е задължително да се ползват услугите на професионален преводач?

Устните преводи се използват най-често при:

 • Провеждане на преговори с чуждестранни партньори.
 • Прием на делегации от чужбина.
 • Съпровождане на чуждестранни специалисти при монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване.
 • Провеждане на конференции, семинари, презентации и обучения с чуждестранни лектори и гости.

Основно могат да се разделят на 2 вида:

1. Консекутивен превод

Говорещият казва няколко изречения, след което преводачът ги превежда. Това е един от най-често използваните методи за устен превод. Подходящ е за:

 • откривания и закривания на тържества и фестивали;
 • бизнес преговори;
 • не много дълги семинари и презентации;
 • нотариални сделки.

Предимствата при консекутивен превод са две:

 • висока ефективност;
 • ниски разходи – не е нужно специално оборудване и е достатъчен само един преводач.

2. Превод на телефонни преговори

Все  по-често работите с партньори, с които поддържате връзка само по имейл и по телефона. Това ви помага да разширите бизнеса си доста по-бързо.

За извъшването на качествени устни преводи, не е достатъчно само да знаете езика. Необходими са и някои специални умения, които професионалните преводачи притежават:

 • Бързо записване и запомняне (чрез специална система) на големи блокове текст, които трябва да се преведат точно.
 • Познаване на спецификите на комуникацията в различните държави.
 • Дипломатичност.
 • Експертни познания в конкретна област или възможност за бърза подготовка за превод на събития от различни сфери.

Професионалните устни преводи гарантират голяма част от успеха на вашите преговори или бизнес събития. Нашите експерти превеждат точно, бързо и са приятни  посредници, които познават дипломатическите порядки в страната, от която са вашите гости и партньори.

Алфа Център – Бургас ЕООД  работи със специалисти по:

 • консекутивен превод;
 • превод на телефонни преговори.

Преводачите, с които работи Алфа Център – Бургас ЕООД , са експерти по устни преводи с отлични комуникативни умения. Преговорите могат да се проведат във вашия офис или в офиса на „Алфа Център” – преценете как ще е по-удобно за вас.

Заявете преводач, който ще ви помогне да осъществите успешна сделка с партньори от всяка точка на света.

Нека уточним подробностите.

Свържете се с нас, за да направите предварителна заявка за устен превод.

 

 

 


За Контакти
Алфа Център – Бургас ЕООД
Phone: 0878 81 32 01;0888 43 56 03
Fax: 056/ 82 32 01
ул. "Кирил и Методий" № 15, ет. 2
Бургас, Бс 8000
© 2024  Начало