За контакти: 056/82-32-01; 0878 81 32 01
С „Алфа Център” Вие избирате истинските професионалисти!
Услугите, които Предлагаме:
  • Устни Преводи Преводачите, с които работи Алфа Център – Бургас ЕООД , са експерти по устни преводи с отлични комуникативни умения.
  • Писмени Преводи Алфа Център – Бургас ЕООД предлага професионални писмени преводи на европейски и източни езици.
  • Легализация на Документи Алфа Център – Бургас ЕООД е преводаческа агенция, упълномощена от МВнР да извършва преводи и легализация на документи от български на чужд език и обратно.
» Всички услуги

Алфа Център – Бургас ЕООД e преводаческа агенция с дългогодишен опит, която съумя да привлече и задържи отлични сътрудници. Нашите талантливи и опитни преводачи гарантират качеството на вашите преводи. Посетете секция „За нас”, за да научите повече за нашите дейности и услуги, както и да видите, кои са шестте основни предимства да работите с нас.

Предлагаме и езикови курсове по английски, немски, френски, италиански, гръцки и турски. (Провеждаме обучения включително и с безплатни ваучери от европейската програма за развитие на човешките ресурси „Аз мога повече”. Курсовете за професионална квалификация и преквалификация, които провеждаме, са със силна практическа насоченост и са отлична възможност да си осигурите по-добро бъдеще.

Агенция Алфа Център – Бургас ЕООД е движена от желанието да осигури качествени услуги в сферата на курсовете, преводите и легализацията, даващи възможност за по-добро професионално развитие. Ние съзнаваме колко важни за вас и вашето бъдеще са текстовете и документите, които ни поверявате и ви гарантираме, че ще си свършим работата добре.

Свържете се с нас, за да получите повече информация за услугите, които ви интересуват и условията ни на работа. Посетете ни на място, пишете ни или ни се обадете, за да ни поръчате превод или за да се запишете за някой от нашите курсове.

ПРОЕКТ:

BG16RFOP002-2.073-8337-C01

“Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19″

По процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

На 20 август 2020г. УО на ОП „ Иновации и Конкурентноспособност” подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-8337-C01
Цел на проекта:

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и макро предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 3000,00лв., от които 2550,00лв.
европейско и 450,00лв. национално съфинансиране.

Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца

Начало: 20.08.2020 г.
Край: 20.11.2020 г.

Бенефициент: Алфа Център – Бургас ЕООД
Дата на публикуване: 25.08.2020 г.

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.073-8337: “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19″ финансиран от Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Екипът на Алфа Център – Бургас ЕООД ви очаква!


За Контакти
Алфа Център – Бургас ЕООД
Phone: 0878 81 32 01;0888 43 56 03
Fax: 056/ 82 32 01
ул. "Кирил и Методий" № 15, ет. 2
Бургас, Бс 8000
© 2024  Начало