За контакти: 056/82-32-01; 0878 81 32 01

Алфа Център – Бургас ЕООД  е преводаческа агенция, упълномощена от МВнР да извършва преводи и легализация на документи от български на чужд език и обратно. Научете какво точно е легализация, какви документи се легализират, какви са сроковете и цените на услугата.

Легализация на документи – какво означава, кога и защо ми е необходима

Да се легализира определен документ означава да му се сложи апостил, като гаранция за това, че информацията в него е достоверна. (Апостилът представлява печат или стикер и след неговото поставяне няма нужда от никакви други заверки и легализации нито в страната, нито в чужбина.) След легализацията документите обикновено се превеждат, като се спазват всички изисквания за оформление на официален превод, и се заверяват в МВнР – Консулски отдел.

Документи за легализация подготвят най-често хората, на които им предстои работа или обучение в чужбина. В някои случаи е достатъчно да се направи само официален превод на документа (това зависи от изискванията на инстанцията, пред която ще бъде представен).

Целта на процедурата е да осигури правна стойност на българските документи в чужбина (съответно на чуждестранните документи в България) и да защити гражданите и фирмите от документални злоупотреби, независимо в коя страна се намират.

Има ли документи, които могат да бъдат легализирани без апостил?

Да, има такива изключения. Това са документи, издавани в страните, с които България има договор за правна помощ:

 • всички бивши социалистически държави;
 • бившите съветски републики без Литва, Латвия и Естония;
 • всички бивши югославски републики;
 • Франция, Австрия, Русия, Либия, Ирак и Тунис.

За тяхната легализация не е необходим апостил. Достатъчно е документите да са оригинали или копия, заверени при нотариус, с оригинални последни подписи и печати на държавна инстанция.

Как документът се подготвя за легализация?

Документите за легализация задължително са оригинали и тряба да отговарят на определени правила за оформяне:

 • правилно изписани имена, дати, ЕГН-та;
 • наличие на всички необходими подписи и печати, включително и правоъгълен печат за чужбина.

За да сте сигурни, че вашите документи отговарят на всички изисквания, най-добре е да кажете в учреждението, от което ви ги издават, че са ви необходими за легализация.

След това ги носите при нас в Алфа Център – Бургас ЕООД  и ние се заемаме с осигуряването на всички заверки и печати, които се издават от ведомства и министерства.

 Искате да легализирате чуждестранни документи?

Това става по следния начин: превеждаме документа; преводът и оригиналът се носят в дирекция „Консулски отношения“, сектор „Легализации и заверки“ на МВнР и там им се поставят необходимите заверки и печати.

Видове документи за легализация – срокове и цени за извършване на услугата от Алфа Център – Бургас ЕООД

Легализация на общински документи

Вид на документа:

 • Удостоверение раждане
 • Удостоверение за граждански брак
 • Удостоверение за семейно положение
 • Удостоверение за наследници
 • Удостоверение за идентичност на имената
 • Смъртен акт
 • Адресна  регистрация
 • Други документи

Цени:

 • Обикновена поръчка – 7 работно дни: 45 лв
 • Бърза поръчка – 5 работни дни: 60 лв
 • Експресна поръчка – 3 работни дни: 80 лв

Изисквания: всички общински документи трябва да са оригинали, снабдени с правоъгълен печат, името и подписа  на служителя, заверил документа.

Легализация на документи, издадени от Министерство на образованието

Вид на документа:

 • Дипломи за средно образование
 • Дипломи за висше образование
 • Приложение към диплома за висше образование
 • Академични справки
 • Студентски уверения
 • Други документи

Цени:

 • Обикновена поръчка – 12 работно дни: 58 лв
 • Бърза поръчка – 8 работни дни: 75 лв
 • Експресна поръчка – 7 работни дни: 90 лв

Изисквания: документите, издадени от Министерство на образованието, трябва да са оригиналните дипломи и заверени при нотариус фотокопия.

Легализация на юридически документи

Вид на документа:

 • Съдимост
 • Актуално състояние
 • Договори
 • Фирмени документи
 • Декларации
 • Други документи

Цени:

 • Обикновена поръчка – 7 работно дни: 45 лв
 • Бърза поръчка – 5 работни дни: 60 лв
 • Експресна поръчка – 3 работни дни: 80 лв

Изисквания: документите трябва да са оригинали или копия, заверени при нотариус.

Легализация на документи от чужбина

Вид на документа:

 • Заверка на документ издаден от чужбина

Цени:

 • Обикновена поръчка – 7 работно дни: 34 лв
 • Бърза поръчка – 4 работни дни: 45 лв
 • Експресна поръчка – 3 работни дни: 65 лв

Защо да поверите документите си за легализация на Алфа Център – Бургас ЕООД?

 • Поверявайки вашите документи за легализация на нас, вие спестявате време, средства и доста нерви.
 • Процедурите обикновено са бавни, свързани с доста бюрокрация, и скъпи. Ако не сте наясно с всяка стъпка и детайл, може да се окаже, че чакате брекрайно пред различни гишета и накрая документите ви изобщо не отговарят на изискванията.
 • Консултирайте се безплатно с нашите специалисти преди да предприемете каквито и да било стъпки за легализация. Ние ще проверим какви изисквания има съответната държава или институция и ще ви улесним в подготвянето на всички документи за превод и легализация.
 • След като сте готови ще извършим цялата процедура вместо вас и то във възможно най-кратки срокове. (Те зависят от вида на документа и необходимите преварителни заверки.)
 • Доверете ни се. Знаем колко е важно за вас всичко да бъде свършено бързо и с минимум разходи.

Свържете се с нас за безплатна консултация и да действаме!


За Контакти
Алфа Център – Бургас ЕООД
Phone: 0878 81 32 01;0888 43 56 03
Fax: 056/ 82 32 01
ул. "Кирил и Методий" № 15, ет. 2
Бургас, Бс 8000
© 2024  Начало