За контакти: 056/82-32-01; 0878 81 32 01

Курс ТРЗ и Личен съставКурсът се препоръчва, както за начинаещи в областта на трудовото законодателство и осигуряване, така и за работещи в сферата, които имат нужда да опреснят знанията си в съответствие с последните законови промени.

Преподавателите, работещи в Алфа Център – Бургас ЕООД  са отлични специалисти в своите области, а програмата е гъвкава, със силна практическа насоченост.

Какво включва курсът?

  • Изготвяне на всички необходими документи за назначаване на нов работник.
  • Определяне на минималния осигурителен праг.
  • Регистрация на трудови договори.
  • Изготвяне на трудови характеристики.
  • Отпуски по трудов договор.
  • Осигуряване по трудови договори.
  • Изчисляване на болнични.

Практическите занимания включват съставяне на разчетно-платежни ведомости за заплати;попълване на платежни нареждания към бюджета за осигурителните вноски и работа с програмен продукт за изчисляване на работни заплати.

След приключване на обучението курсистите се явяват на изпит и издържалите го получават удостоверение за професионална квалификация.

Продължителност на курса: 40 учебни часа.

Цена: 160 лв.

Начало:  12 април 2016


За Контакти
Алфа Център – Бургас ЕООД
Phone: 0878 81 32 01;0888 43 56 03
Fax: 056/ 82 32 01
ул. "Кирил и Методий" № 15, ет. 2
Бургас, Бс 8000
© 2023  Начало