За контакти: 056/82-32-01; 0878 81 32 01

гръцки език Вероятно няма българин, който да не е ходил в Гърция. И красивите плажове са само една от причините. Това все още е една от най-често предпочитаните дестинации за търсене на работа, а университетите в Атина и Солун предлагат качествено и достъпно за българите образование. Каквито и да са вашите причини да учите гръцки език – да си поръчате узо, да знаете какво пее любимият ви певец, да се разберете с работодателя си или за да запишете мечтаната специалност – попаднали сте на правилното място.

Обучението по гръцки език в Алфа Център – Бургас ЕООД  се провежда по системата Τα νέα ελληνικά για ξένους или Новогръцки език за чужденци. Тя е създадена според изискванията на Общоевропейската езикова рамка с подкрепата на университет „Аристотел” – Солун и четирите й нива отговарят на А1, А2, В1 и В2.

Благодарение на нея и на отличните преподаватели, нашите курсисти могат да овладеят чудесно гръцки език на разговорно и работно ниво.

Методът на преподаване е съобразен с особеностите на езика и трудностите, които начинаещите курсисти ще срещнат с тях. Обръща се специално внимание на дифтонгите и правилата за четене. Граматиката се обяснява разбираемо, достъпно. Правят се специални упражнения за затвърждаване.

След придобиването на базисни познания преподавателите стимулират и провокират курсистите към разговори и трупане на нови знания чрез общуване. Така те преодоляват езиковата бариера още в процеса на учене.

Текстовете, предлагани от системата Новогръцки език за чужденци, са на жив, автентичен език и кореспондират с гръцката съвременност и нова култура. Докато учите гръцки, ще опознаете нравите и модерния живот в нашата съседка. Това ще ви позволи да общувате по-пълноценно с вашите приятели, състуденти и партньори гърци.

  •  
  • Ниво А1.1- 50 уч. часа 
  • Такса – 195 лв

Проверете кога започва следващия курс по гръцки език на Алфа Център – Бургас ЕООД  и се запишете. Очакваме ви!


За Контакти
Алфа Център – Бургас ЕООД
Phone: 0878 81 32 01;0888 43 56 03
Fax: 056/ 82 32 01
ул. "Кирил и Методий" № 15, ет. 2
Бургас, Бс 8000
© 2023  Начало