За контакти: 056/82-32-01; 0878 81 32 01
„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

ПРОЕКТ:  BG16RFOP002-2.073-8337 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19» По процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” На 18 август 2020г. УО на ОП „ Иновации и Конкурентноспособност” подписа договор за безвъзмездна...
За Контакти
Алфа Център – Бургас ЕООД
Phone: 0878 81 32 01;0888 43 56 03
Fax: 056/ 82 32 01
ул. "Кирил и Методий" № 15, ет. 2
Бургас, Бс 8000
© 2023  Начало